Projektas ,,Auginkime vieni kitus“

Mokykloje sėkmingai vykdomas projektas ,,Auginkime vieni kitus“.  Projekto veiklos tęsis šiuos mokslo metus. Veiklos tikslas – padėti pirmokams pritapti, saugiai jaustis mokykloje, susirasti vyresnių draugų. Devintų klasių mokiniai dalyvaudami projekto veikloje ugdosi socialines ir komunikavimo kompetencijas, mokosi pažinti jaunesnius mokyklos bendruomenės narius.

Į projekto ,,Auginkime vieni kitus“ veiklą įsitraukė pirmų ir devintų klasių mokiniai, mokytojos ir klasių vadovės, psichologas. Devintų klasių valandėlių metu psichologas mokinius supažindino, kaip bendrauti su jaunesniais mokiniais. Klasių vadovės paskatino auklėtinius pagalvoti, kas norėtų ir gebėtų bendrauti su mažiausiais bendruomenės nariais, aptarė, kokias veiklas galėtų vykdyti.

Pirmas bendras pirmokų ir devintokų renginys – Pasaulinė košės diena- vyko spalio 10 dieną. Pirmokams sveikos mitybos pamokėles vedė devintokai. Jie papasakojo, iš ko gaminama košė, paaiškino, kad sveikas ir kokybiškas maistas tikrai gali būti skanus. Pagrindinė pamokėlių mintis – atsisakydami nesveikų užkandžių ir sveikai maitindamiesi vaikai  jausis energingi ir linksmi. Pirmokai atidžiai ir susidomėję klausėsi vyresnių mokinių, norėjo, kad  jie ir dažniau užsuktų į svečius.

Mokyklos psichologas ir mokytojos skatino devintokus ateiti pertraukų metų pažaisti, pasikalbėti su pirmokais. Nors ir nelabai drąsiai, devintų klasių berniukai ėmė mokyti mažuosius žaisti šaškėmis ir šachmatais. Manome, kad tokie susitikimai vyks ir toliau, nes taip mokiniai ugdosi gebėjimą tolerantiškai bendrauti, geriau pažįsta vieni kitus, turi galimybę atrasti save kitose veiklose.

Devintų klasių auklėtojos

Rosita Jablonskienė, Loreta Baronienė