Edukacinis renginys ,,Pavasaris kviečia kalbėti(s)“

Kiekvieną pavasarį šauniausi  rajono pradinių klasių mokiniai renkasi į edukacinį renginį „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“, kurį organizuoja Biržų švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT) ir Biržų „Aušros“ pagr. mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virginija Kruopienė ir Asta Petrusevičienė.

Šiais metais  dalyvavo  mokiniai  iš Pabiržės, ,,Atžalyno“, „Aušros“ pagrindinių mokyklų ir Vabalninko B. Sruogos gimnazijos. Buvo sudarytos 8 komandos – kiekvienoje 2 trečiokai ir 2 ketvirtokai.

Renginys prasidėjo jaunųjų draugų – antrokų deklamuojamais eilėraščiais.  Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė.

Mokiniai mokėjo komandose susitarti, priimti vieningus sprendimus ir atakyti į įvairius klausimus apie Lietuvą, perskaitytas knygas, tautosaką ir kt.

Visi dalyviai buvo apdovanoti prizais.

Trečiąją ir antrąją vietas užėmė komandos iš „Aušros“ pagr. m-klos (mokytojos A. Petronienė, D. Petrulienė, E. Karaliūnienė, N. Žukauskaitė).

O pirmąją vietą – iš ,,Atžalyno“ pagr. mokyklos (mokytojos D. Kantaravičienė, V. Vanagienė, D. Šimienė).

Verslininkas E. Kazlauskas pertraukos metu vaikus vaišino arbata ir bandelėmis.

Į renginį kvietė ir vedė, užduotis ruošė „Aušros“ pagr. m-klos mokytojos metodininkės V. Kruopienė ir  A. Petrusevičienė.

„Aušros“ pagr. m-klos

prad. kl. mokytojos metodininkės

V. Kruopienė, A. Petrusevičienė