Seminaras ,, Mokinių aktyvinimo strategijos pamokoje“

Balandžio 10 dieną mokykloje vyko seminaras ,, Mokinių aktyvinimo strategijos pamokoje“. Seminarą vedė Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, išorės vertintoja Loreta Valickienė.

Seminaro uždaviniai:

* Pristatyti aktyvaus mokymo ir mokymosi motyvacijos sąveiką.

* Pateikti mokinių aktyvinimo strategijų pavyzdžių, jų taikymo metodinių rekomendacijų

* Praktiškai išbandyti ir įvertinti tris aktyvaus mokymosi metodus

Geros mokyklos koncepcijoje pabrėžiamas ugdymosi pagrįstumas ir sąryšingumas, mokymosi konstruktyvumas ir socialumas. To pasiekti įmanoma taikant įvairias mokinių aktyvinimo strategijas pamokoje.

Seminaro  metu mokytojai pagilino žinias apie aktyvaus mokymo ir mokymosi motyvacijos sąveiką, praktiškai išbandė ir įvertino tris aktyvaus mokymosi metodus. Mokymo ir mokymosi metodų paskirtis – padėti mokiniui aktyviai mokytis, kontroliuoti, struktūruoti, plėtoti, gilinti informacijos ir idėjų supratimą. Mokymosi metu ypač svarbu skatinti mokinių bendradarbiavimą, kad jie galėtų prisiimti atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi, mokytis vieni kitų padedami, gilinti supratimą persakydami nagrinėjamą informaciją ar idėjas savais žodžiais, diskutuodami.

Metodikos tarybos informacija