Dėmesio, simbolikos projektų konkursas – mokyklos logotipo, herbo, vėliavos ir himno!

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenė skelbia

simbolikos projektų  – mokyklos logotipo, herbo, vėliavos ir himno  –  

                                          konkursą!

 

Konkurso tikslas – suformuoti naujų mokyklos simbolių darnią sistemą, kuri atskleistų bendruomenei būdingus veiklos ypatumus, skatintų bendruomenės narių tapatumą bei savigarbą, pasitikėjimą ir pagarbą mokyklai.

Simbolikos projektų konkurse kviečiame dalyvauti visus mokyklos bendruomenės narius, buvusius mokinius, kitus mokyklos veikla besidominčius  asmenis.

Simbolikos projektus konkurso dalyviai pateikia iki 2017 m. gegužės 25 d. 16 val.  į mokyklos raštinę užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašas: ,,Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos simbolikos projektų konkursui“. Voke turi būti nurodyti konkurso dalyvio rekvizitai (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas)

Kitą svarbią informaciją apie konkursą – sąlygas, projektų vertinimą bei atranką –  rasite mokyklos tinklalapyje www.birzuausra.lt pateiktuose simbolikos projektų konkurso nuostatuose arba konkurso klausimais informaciją suteiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Drevinskienė telefonu 36714, el. paštu jovidra@gmail.com

 

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos informacija

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos simbolikos projektų konkurso nuostatai