Išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę

Spalio 27 d. su fizikos mokytoju G. Girdžiumi ir technologijų mokytoju D. Burčiku  mes išvykome į Kaišiadorių rajono Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (pagal projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  technologijų ir kūrybinių industrijų programą ,,Elektros gamybos subtilybės Lietuvos elektrinėse“). Programos tikslas – paskatinti mokinius domėtis energetika ir gamtos mokslais bei praktiškai supažindinti su elektros energijos gamyba Lietuvoje.

Taigi, kai ten nuvykome, susiradome gidę ir ji mus nuvedė į elektrinės vidų. Gidė mums papasakojo, kad elektrinės statybos prasidėjo 1978 metais. Projektuojamai 1600 MW elektrinės galiai buvo numatyta pastatyti 8 agregatus po 200 MW. Tačiau statybai įsibėgėjus, daugiausia žaliųjų organizacijos pradėjo protestuoti prieš KHAE statybą, neva jos naudojamo Kauno marių vandens lygis svyruos kelis metrus ir ardys marių krantus. Tai privertė sustabdyti statybą, mokslininkams buvo pavesta dar kartą patikrinti projektą. Nors ir nebuvo rasta projektuotojų klaidų, nutarta elektrinės galią sumažinti iki 900 MW, statant tik 4 agregatus po 225 MW. Be to, Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, buvo nutrauktas statybos finansavimas iš TSRS biudžeto, o Lietuvos vyriausybė nebuvo pajėgi finansuoti visą projektą.Tik 1992 m. vasario 18 d. buvo paleistas pirmasis agregatas, o liepos 14 d. užpildytas aukštutinis baseinas. Praktika parodė, kad protestuotojų nuogąstavimai buvo nepagrįsti. 1992 m. rugpjūčio 5 d. paleistas antras agregatas, 1994 m. rugpjūčio 3 d. – trečiasis, o 1998 m. birželio 30 d. paleistas ir ketvirtas agregatas.

Vėliau mes  autobusu nuvykome į aukštutinį baseiną, kurio plotas – 306 ha, dambų ilgis – 6,3 km, perimetras – 6,8 km. Vandens lygio didžiausias aukštis – 153,5 m, minimalus – 140 m virš jūros lygio. Bendrasis baseino tūris – 48 mln. m³, naudingas – 41 mln. m³. Vandens priimtuvo ilgis 127 m, plotis – 70 m, aukštis – 50 m. Mane nustebino tai, jog šitame baseine telpa net 350 futbolo aikščių!

Mūsų pažintis su elektrine tęsėsi maždaug apie 1 val. 30 min.

Programos medžiaga mums naudinga tuo, kad turėjome galimybę stebėti, kaip technologijos pritaikomos praktikoje, kasdieniame gyvenime. Buvo įdomu apsilankyti elektrinėje kaip svarbiame strateginiame objekte (apsauga, patikrinimai ir kt.). Supratome, kad gerai, jog Lietuva naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius, nes tai padeda neišnaudoti kitų, neatsinaujinančių išteklių, tokių, kaip nafta.

 

Grupės vardu – Gabrielė Čeponytė, 8b klasės mokinė