Išvyka į parodą ,,Mokykla 2017″

Vilniuje ,,Litexpo“ rūmuose lapkričio 24-25 dienomis vyko 7-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų paroda ,,Mokykla 2017″.Tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys. Jame susitinka, mokosi, diskutuoja ir gerąja patirtimi dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Parodoje gyvai ir interaktyviai pristatomi ugdymo(si) metodai, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai ir sėkmės istorijos.

Lapkričio 25 dieną parodoje „Mokykla 2017″ dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojai: susipažino su mokyklų sėkmės istorijomis, praktiškai patikrintais ir veikiančiais metodais geros mokyklos link. Ieškojo atsakymų į esminius ugdymo klausimus: ko iš tikrųjų mokome ir kaip turėtume mokyti dabartinius vaikus? Kaip mokytojui suprasti savo mokinį ir jį mokyti? Dažniau panaudoti išmaniuosius įrenginius klasėje, o gal dažniau su vaikais mokytis netradicinėse aplinkose už mokyklos ribų? Kokias mokymo(si) priemones gali naudoti mokytojas bendraudamas su virtualioje realybėje „gyvenančiais“ mokiniais? Kaip įvertinti mokinio pažangą ir pasiekimus? Parodoje stebėjo įvairias laboratorijas: prieskonių, matomo ir nematomo, Katino Molio, gyvenimo visuomenėje, Žemynos, mažųjų, gamtamokslinių tyrimų, žurnalistikos, menų ir architektūros, jose dirbančius mokinius, kurie buvo smalsūs, atsipalaidavę ir svarbiausia – žingeidūs. Mokytojos domėjosi naujais leidiniais, išbandė interaktyvias mokymo(si) priemones. „Parsivežėme“ idėjų, kurios padės organizuoti patrauklias pamokas mokiniams.

 

Mokytojų grupės vardu – G. Skiauterienė