,,Šiuolaikiniam vaikui – šiuolaikiniai metodai“

Mokyklos 2017 metų veiklos plane vienas uždavinių – aktyviųjų mokymo metodų panaudojimo ir praktinio žinių taikymo pamokose skatinimas. Mokykloje vyko seminaras bendruomenei ,,Mokinių aktyvinimo strategijos pamokoje“. Metodikos grupėse buvo analizuojami šiuolaikinės pamokos bruožai, aptariami aktyvieji mokymo metodai ir praktinio žinių taikymo galimybės pamokose. Mokytojai planavo savišvietą tema ,,Šiuolaikiniam vaikui – šiuolaikiniai metodai“, pateikė savo patirties refleksiją, pristatė po vieną naują ugdymo metodą. Mokyklos Metodikos taryba paruošė efektyvių metodų stendinį pranešimą – (5 metodai) mokytojams (iš mokytojų patirties): Vaidmenų žaidimas, Estafetė, Interaktyvi viktorina, Koncentriniai ratai, Darbas grupėse – 6 žingsniai.

 

Dir. pavaduotoja ugdymui D. Laumienė

MET pirmininkė E. Kulbienė