Laiškai Lietuvos piliečiams

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos šeštokai ir aštuntokai, ruošdamiesi švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, sumanė pasveikinti Lietuvos piliečius. Ta proga mokiniai sausio mėnesį rašė laiškus, kuriuos pradėjo kreipiniu „Mielas Lietuvos pilieti“, nes nežinojo, kas skaitys laišką. Turimi adresai parašytiems laiškams buvo priskirti atsitiktinai. Laiškuose mokiniai pasakojo apie save, savo klasę, mokyklą, miestą, džiaugėsi savo gimtine, prisipažino mylį Lietuvą ir norėtų joje gyventi ir būti naudingi savo šaliai, teiravosi adresatų, ar jiems gera gimtinėje, ar myli Lietuvą. Visus laiškus mokiniai baigė sveikinimu su šventėmis. Sumanymo „Lietuvos 100 metų jubiliejui rašome 100 laiškų 100 piliečių“ maždaug pusė laiškų vasario 1 dieną buvo išsiųsta biržiečiams, kita pusė pasklido po visą Lietuvą. Tai buvo bendro mokyklos lietuvių kalbos projekto „Rašau lietuviškai“ dalis.

Jūratė Laisvūnė Šatienė