Dalyvavome Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencijoje Šakių ,,Varpo“ mokykloje

Balandžio 6 d. Šakių ,,Varpo“ mokykloje vyko Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencija „Duomenimis grįstas tobulinimas. Mokyklų praktika“. Konferenciją organizavo mokyklų klubas, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Ugdymo plėtotės centras ir Prienų švietimo centras.

Renginį pradėjo klubo prezidentė R. Pavlavičienė ir mokyklos direktorius V. Daniliauskas. Klubo prezidentė įteikė naujai į klubą įstojusioms mokykloms sertifikatus – tokį gavo ir mūsų mokykla. Mokyklos svečiams meninę kompoziciją parodė  mokytojos V. Meškaitienės kryptingo teatrinio ugdymo mokiniai.

Konferencijos dalyvius sveikino Šakių rajono savivaldybės meras E. Pilypaitis ir savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas E. Pauliukėnas.

Apie vertinimo ir tobulinimo sąveiką kalbėjo NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė J. Tumlovskaja. Lektorė patvirtino, kad labai svarbu mokyklų bendruomenėse kokybės sampratos kūrimas, vertinimas, gerinimas. Kiekviena mokykla suformuluoja savo kokybės standartą.

Konferencijos dalyviai dirbo grupėse, dalinosi duomenų panaudojimo mokyklos tobulinimui ir pažangai patirtimi: kokie duomenys analizuojami mokykloje, kokios veiklos planuojamos remiantis duomenimis, kokie veiklos pokyčiai fiksuojami. Vienos grupės darbą moderuoti teko direktoriaus pavaduotojai D. Laumienei. Vyko diskusijos, kas mokykloms galėtų ir turėtų teikti pagalbą ir koks jos poreikis. Po pietų pertraukos ir pasivaikščiojimo po mokyklos erdves apibendrinta grupių  medžiaga pristatyta konferencijos dalyviams. Savo grupės darbą sėkmingai pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė.

UPC Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė V. Kamenskienė pranešime „Mokyklų veiklos tobulinimo pagalbos galimybės“  pristatė UPC Mokyklų tobulinimo skyriaus tikslus, uždavinius, pagalbos mokykloms galimybes.

 

Klubo prezidentė R. Pavlavičienė apibendrino konferencijos darbą interviu metodu.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2018/03/Anotacija-darbotvarl%C4%97.pdf

 

Mokyklos administracijos informacija