Sėkmė Biržų rajono savivaldybės mokyklų 5-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje

Balandžio 11 d. vyko Biržų rajono savivaldybės mokyklų 5-8 klasių mokinių anglų kalbos
olimpiada. Joje dalyvavo 20 5-ų klasių mokinių, 20 – 6-ų, , 16  – 7-ų ir 16 – 8-ų klasių mokinių iš Biržų „Aušros“, „Atžalyno“, Kaštonų, Papilio, Medeikių, Nemunėlio Radviliškio, Kratiškių, Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinių mokyklų ir Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos.

Sėkmė lydėjo mūsų mokyklos mokinius.

Penktų klasių mokinių grupėje:
I vieta – Nedui Piestiniui, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Danguolė Kubilienė.
II vieta – Aistei Vasiliūnaitei, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Vaida Jasilionienė.

Šeštų klasių grupėje:
I vieta – Augustinui Kiburiui, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Inga
Šafranauskienė.
II vieta – Linui Jarašiūnui, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Vaida Jasilionienė.
III vieta – Vainiui Samuliui, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Inga Šafranauskienė.

Septintų klasių grupėje:
I vieta – Juditai Paunksnytei, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Inga
Šafranauskienė.

Aštuntų klasių grupėje:
I vieta – Medai Gedgaudaitei, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Ligita Štrėmienė.
II vieta – Akvilei Vidugirytei, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Ligita Štrėmienė.

 

 Dėkojame mokiniams už puikius rezultatus, jų mokytojoms –  už gabių mokinių ugdymą,  jų kalbinės komunikacinės kompetencijos tobulinimą.

Mokyklos administracija