Rajono mokyklų užsienio kalbų mokytojai rinkosi į metodikos dieną „Aušroje“

Jau ne pirmą kartą „Aušros“ mokyklos užsienio kalbų metodikos grupė organizuoja metodinę dieną. Šį kartą padiskutuoti „Iššūkiai mokant užsienio kalbų. Kaip juos įveikti?“  tema buvo pakviesti rajono užsienio, t.y., anglų ir rusų, kalbų mokytojai.

Kovo 28 dieną į „Aušros“ mokyklos konferencijų salę rinkosi rajono anglų kalbos mokytojai. Renginio dalyviams buvo pristatytos integruoto gramatikos mokymo galimybės, supažindinant juos su „Oxford University Press“ leidyklos siūlomomis naujovėmis ir įvairiais skaitymo įgūdžių lavinimo metodais bei kitais įdomesniais aktyviaisiais mokymo metodais, kurie skatina mokymosi motyvaciją ir padeda ugdyti mokinių dalykines bei bendrąsias kompetencijas.

Lektorė Miglė Ogorodnikovienė, „Oxford University Press“ leidyklos atstovė, kalbėjo apie kūrybingumą skatinančios mokymosi aplinkos sudarymą, tinkamai organizuojant mokymo procesą. Darbas grupėse, porose, kai mokytojas yra veiklos partneris ir patarėjas, ir IKT panaudojimas yra svarbūs mokymo(si) proceso organizavimo faktoriai. Lektorė pateikė ir praktinių pasiūlymų bei užduočių atlikimo pavyzdžių.

Nemažo metodikos dienos dalyvių dėmesio sulaukė „Aušros“ mokyklos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Ingos Šafranauskienės pristatyta  priemonė, sukuriama naudojant informacines technologijas, „Plickers“ , kuri gali būti skirta greitam žinių patikrinimui, įvertinimui ar įsivertinimui bei kitokioms veikloms pamokoje. Mokytojai išgirdo ne tik teorinį priemonės apibūdinimą, bet ir turėjo galimybę išmokti ją susikurti ir išbandyti praktiškai.

Pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja metodininkė Regina Kubilienė kalbėjo apie įvairių žaidimų panaudojimą mokant anglų kalbos. Suprantama, jog šis mokymo metodas skirtas jaunesnio amžiaus mokiniams, tačiau tai gali būti puiki priemonė paįvairinti mokymo procesą ir mokant vyresnio amžiaus vaikus.

Kovo 29 dieną  Metodinė diena vyko rajono rusų kalbos mokytojams. Renginio tikslas –  pristatyti ir pasidalinti gerąja patirtimi, mokant antrosios užsienio kalbos. 

Patirtimi dalinosi Biržų ,,Saulės“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Jadvyga Džiugienė. Jos pasisakymo tema: ,,(Įsi)Vertinimas – svarbi pamokos dalis“. Mokytoja maloniai pristatė ir paaiškino savo susikurtą (įsi)vertinimo sistemą. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja Valė Papirtienė  savo pasisakyme,,Mokomės įdomiai ir linksmai“ kalbėjo apie tai, kaip svarbu motyvuoti mokinius, ir pristatė savo ruoštas mokymo priemones ir  jų panaudojimą  pamokose. Pačeriaukštės pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja Vilma Greviškienė kalbėjo tema ,, Kalbėjimo įgūdžių lavinimas“. Mokytoja pasidalino patirtimi, kaip jai pavyksta pasiekti gerų rezultatų lavinant mokinių kalbėjimo įgūdžius.

Rusų kalbos  metodinės dienos metu mokytojos pasidalino idėjomis, IKT panaudojimu pamokose,  efektyviausiais mokymo metodais, vertinimo  ir įsivertinimo metodais pamokose. Diskusijos metu aptarė iškylančias problemas ir dalinosi patarimais bei patirtimi, kaip jas spręsti.

Metodinė diena „Aušroje“ rajono užsienio kalbų mokytojams buvo puiki proga išgirsti naujienas, patobulinti savo dalykines kompetencijas, pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti idėjų, padiskutuoti rūpimais klausimais, siekiant geresnių užsienio kalbų ugdymo rezultatų.

 

Užsienio kalbų Metodikos grupės informacija