Mokykla tęsia dalyvavimą projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklose: kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras edukacines kūno kultūros ir fizinio aktyvumo programas planuoja įgyvendinti 2018-2019 m. m. Į įvairias  programas  atrinkta 250 šalies mokyklų, kiekvienai sudarant galimybes pasirinkti 10 užsiėmimų, kuriuose norėtų dalyvauti. Mūsų mokykla susipažinusi su šio  projekto tikslais ir uždaviniais parengė sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, pateikė paraišką dėl dalyvavimo projekte ir buvo atrinkta dalyvauti įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Pavyzdžiui, plaukimas – 5klasės arba rankinis – 6 klasės Pasvalyje; užsiėmimai sporto klube – 7-8 klasės arba boksas – 7-8 klasės.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2016 m. gegužės mėn.  iki  2019 m. balandžio mėn. vykdo projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

Šio projekto tikslas –  plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse.

Uždaviniai:

  1. didinti NVŠ paslaugų prieinamumą ir įvairovę savivaldybėse;
  2. inicijuoti mokymo priemonių, metodikos kūrimą neformaliojo vaikų švietimo turinio kokybės užtikrinimui ir sklaidai ;
  3. per neformalųjį švietimą suteikti NVŠ mokytojams vaikų ir jaunimo socializacijai reikalingų kompetencijų.

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupės narė,

kūno kultūros mokytoja Laima Kėželienė