Mokyklos komanda atrinkta dalyvauti UPC įgyvendinamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mini mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), skelbė atranką dalyvauti mini mokymuose. Mokyklos komanda – 9 mokytojai  – mini mokymuose tobulins gabių ir talentingų vaikų ugdymo kompetenciją, analizuos dalykų ryšių ir integracijos, mokymosi motyvacijos stiprinimo  galimybes ugdymo procese.

Mini mokymai (kvalifikacijos tobulinimo forma) – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose. Tai orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos, kurios mokytojai nori tobulėti, bendruomenei – mokyklos komandai.

 

Metodikos tarybos informacija