Mūsų mokyklos mokinė dalyvavo raštingumo konkurse ,,MAŽASIS DIKTANTAS“ Vilniuje

Kasmet, gegužės mėnesį, artėjant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, VšĮ „Mokykla vaikams“ kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetu rengia nacionalinį mokinių raštingumo konkursą ,,MAŽASIS DIKTANTAS“. Šio konkurso tikslas – ugdyti jaunesniojo amžiaus mokinių raštingumo įgūdžius, taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas, suteikti mokiniams ir jų mokytojams galimybę palyginti raštingumo įgūdžius. Smagu, kad kartu su kitais Lietuvos penktų klasių mokiniais šiais metais Vilniuje diktantą rašė ir mūsų mokyklos 5 b klasės mokinė Eva Balčiūnaitė. Eva džiaugėsi turėjusi galimybę rašyti diktantą, kurį diktavo pati teksto autorė – Rita Miliūtė.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja L. Baronienė