Pradinių klasių mokinių pergalės mokyklų sporto žaidynėse

„Aušros“ pagrindinė mokykla 2017-2018 m. m. Biržų rajono mokyklų mokinių sporto žaidynėse miesto pradinių klasių mokinių grupėje užėmė I-ąją vietą.

Pasiekti rezultatai:

2017-2018 mokslo metais pradinių klasių mokiniai dalyvavo mokyklų sporto žaidynėse: kvadrato, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, šaškių, šachmatų, lengvosios atletikos trikovės varžybose. Laimėję rajone pirmąsias vietas, dalyvavo respublikinėse varžybose.

 

1. Rajono mokyklų  kvadrato varžybose I-vieta, zonoje- II vieta.

2. Drąsūs, stiprūs, vikrūs rajono mokyklų  varžybose užimta II-vieta.

3. Rajono mokyklų  šaškių varžybose I- vieta, dalyvavimas respublikinėse varžybose Kuršėnuose.

4. Rajono mokyklų  šachmatų varžybose I – vieta, dalyvavimas respublikinėse varžybose Jonavoje.

5. Rajono mokyklų  lengvosios atletikos trikovės varžybose I vieta – berniukų komanda, dalyvavimas respublikinėse varžybose Utenoje.

6. Rajono mokyklų lengvosios atletikos trikovės varžybose II vieta –mergaičių komanda.

7. Asmeninėse įskaitose Smiltė Čepaitė ir Konstantas Vaitiekūnas rajono mokyklų  trikovės varžybose užėmė II-ąsias vietas.

8. Bendroje rajono mokyklų įkaitoje- iškovota I – vietos taurė.

 

Sportavimas  palaiko ir žadina mokinių norą judėti, o tai padeda augti, stiprinti organizmo fizines ir psichines galias, skatina socialinį ir emocinį brendimą. Ugdo sampratą, kad sveikatos saugojimas ir stiprinimas yra visuotinis gėris, kurį galime ir privalome kurti patys. Suteikia mokiniams būtinų žinių apie sveikatą, kūno kultūrą, higieną ir sportą, vaikai mokosi jas pritaikyti gyvenime. Moko pažinti savo fizinių gebėjimų ribas, sudarančias pagrindą savo galioms suvokti bei atsipalaiduoti po fizinių ir psichinių krūvių.

 

Mokytoja M. Budriūnienė