Mokinių ir jų tėvelių žiniai dėl rugsėjo 1-osios

ŠMM rekomenduoja: kadangi šiemet Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji – bus šeštadienį, tai mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia nukeliama į artimiausią darbo dieną – rugsėjo 3-iąją, pirmadienį.

Mokyklos administracija  informuoja, kad atsižvelgsime į LR švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas ir 2018–2019 m. m. pradėsime ne rugsėjo 1-ąją, šeštadienį, bet rugsėjo 3-iąją, pirmadienį. Išsamesnė informacija apie rugsėjo 3-iąją bus paskelbta mokyklos tinklalapyje.  

Linkime mokiniams prasmingai ir įdomiai praleisti paskutinį vasaros atostogų savaitgalį su šeima!

Mokyklos administracija