Išnuomojamos bendrabučio patalpos

Išnuomojamos Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo bendrabučio patalpos Vytauto g. 47, Biržų m. mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo savi­raiškos ir pažintinės veiklos vykdymui. Išnuomojamų patalpų bendras plotas – 130,10 kv. m. (unikalus Nr. 4400-0673-4978, nekilnojamojo turto registre pažymėtas indeksu 4N3p, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėtas numeriais 1-35, 1-34, 1-33, 1-32, 1-37 ½, 1-38 ½ ). Patalpų 1 kv. m. pradinis nuompinigių dydis – 0,70 Eur per mėnesį.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 1 metai (su teise pratęsti). Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ne daugiau 5 metų terminui.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 10 val.

Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2018 m. rugsėjo 14 d. 14 val. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 108 kab.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse pateikia nustatytos formos pasiūlymą ir kredito įstaigos išduotą dokumentą, arba patvirtintą jo kopiją, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos sąskaitą LT127044060008099382 SEB.

Nurodytus dokumentus konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato patalpų, esančių. Vytauto g. 47, Biržų m. nuomos konkursui“.

Užklijuoti vokai su pasiūlymais pateikiami Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos raštinėje.

Dėl papildomos informacijos apie nuomojamas patalpas kreiptis į Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Šarūną Juozaitį, Vytauto g. 47, Biržai, tel.: (8 450) 36 718.