Mokyklos mokytojai dalyvauja projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose

Penki mūsų mokyklos mokytojai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) mokymuose pagal šias programas:

  • „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“.
  • „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“.
  • „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“.
  • „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“.
  • „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“.

Visų programų mokymų trukmė –  40 akademinių valandų.

Mokyklos administracijos informacija