,,Mes iš ,,Aušros“ – sugrįžimas po 40 metų…

Ar girdi? Jau šaukia!.. Žvelgi į juodą lentą, į gabaliuką kreidos, kurį taip norėtųsi palaikyti rankose, švelniai prilieti suolą… Nusišypsai. Ir ištiesi gėlės žiedą Mokytojai – lašelį padėkos už vienuolikos metų gerumą.
Jau skamba!.. Graudžiai ir viliojančiai, jaunatviškai ir paslaptingai… Eini, vedamas šio skambesio. Tave palydi liekąs kitų moksleiviškas juokas.
Tyliai užsiveria mokyklos durys. Ant jos slenksčio pasilieka stovėti pirmokas – ir moja, moja…
Ir tai buvo prieš 40 metų…

Danga Korsakaitė – Aukštikalnienė