Fizikiniai šviesos eksperimentai Biržų „ Aušros“ pagrindinėje mokykloje

2018 m. spalio 5 d. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje svečiavosi Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto lazerinių technologijų magistro studijų studentas Edvinas Skliutas. Svečias vedė edukacinius užsiėmimus, kurių  metu mokinius  supažindino su šviesos mokslo istorija: kaip ši sritis vystėsi ir kaip keitėsi žmonių supratimas apie šviesą. Pasitelkus edukacines priemones „Optics Suitcase“, „Ligth Blox“ ir „Explore Optics“ mokiniams buvo suteikta galimybė ne tik išvysti fizikinius šviesos eksperimentus, bet ir juos atlikti patiems. Vaikai žavėjosi hologramos demonstracija, susipažino su šviesos dispersijos, difrakcijos bei interferencijos reiškiniais, žaidė su poliarizuota šviesa ir jos pagalba stebėjo defektus plastike, tyrinėjo spindulių lūžimą jiems sklindant skirtingais lęšiais ir jų sistemomis, aiškinosi filtrų veikimą.  Pamokose buvo eksponuojamas helio-neono lazeris bei pademonstruotas jo veikimas.  Užsiėmimai baigti skysto azoto demonstracija ir su juo atliktais eksperimentais: baliono užšaldymu, vinies su bananu kalimu  bei debesų pasigaminimu.

Susitikimas su fizikos fakulteto  magistrantu organizuotas siekiant gerinti mokinių gamtamokslinį raštingumą – gebėjimus analizuoti ir interpretuoti tyrimus: stebėjimą, eksperimentą, modeliavimą, kitas įvairias praktines veiklas.  Mokiniai domėjosi ugdymo inovacijomis, tobulino praktinius įgūdžius, pažinimo ir mokėjimo mokytis  kompetenciją.

 

Mokyklos administracija