Tiriamųjų darbų diena „Aušroje“

Spalio 12 d. 5-10 klasių mokiniai mokykloje atliko tiriamuosius darbus.

Tiriamųjų darbų  dienos tikslas:

sudaryti sąlygas mokiniams  išsiugdyti reikiamus gyvenimui gebėjimus, įgūdžius, tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas – mokėjimą mokytis, praktinį žinių taikymą,  bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdytis kūrybiškumą ir iniciatyvumą, savarankiškumą, norą pažinti socialinę, kultūrinę bei gamtinę aplinkas.

Mokiniams buvo pasiūlyta 16 temų – jie rinkosi įdomiausią ir aktualiausią. Tyrimui grupių mokiniai privalėjo numatyti hipotezę ir suplanuoti darbo eigą, atlikti stebėjimus, remtis teorine literatūra, pasirinkti priemones ir tyrimo metodus, pateikti gautus rezultatus, padaryti išvadas ir pristatyti grupės darbą.

                 Mokiniai tyrinėjo pagonybės laikų protėvių etninės kultūros paveldą, klimato skirtumus Lietuvoje, mokyklos aplinkos saugumą, statistikos reikšmę žmonių gyvenime, erdvinius kūnus architektūroje, kalbos dalių vartojimo dažnumą, savo vardų kilmę, sveiko maisto receptus ir paruošimo būdus, mokyklos erdvių apšvietos būklę, mitozės ir mejozės modelius ir kita. Pranešimus  mokiniai ruošė ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis. Tiriamųjų darbų dienoje dalyvavo 91 proc. mokinių.

                                                                           

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Slavinskienė