Paminėjome tarptautinę Tolerancijos dieną

 

Būkim kantrūs vienas kitam.
Palaikykim vienas kitą. Saugokim vienas kitą.
Neišduokim vienas kito.
Mylėkim vienas kitą.
Ir visus.
Ir  s a v e

 

Lapkričio 16-ąją visame pasaulyje minima tarptautinė Tolerancijos diena. Šią dieną vykdomos įvairios veiklos, per kurias skatinama atkreipti dėmesį į skirtingą, priešingą nuomonę turinčius, kitos tautybės, religinių pažiūrų, seksualinės orientacijos žmones bei jų interesus, problemas. Žodis „tolerancija“ išvertus iš lotynų kalbos reiškia kantrybę. Tai ne tik kantrybė, bet ir pagarba kitokiam žmogui, žmonių bendruomenei, kolektyvui.
2018-ųjų metų Tolerancijos dienos simbolis – raktas. Tolerancijos savaitę pradėjome kūrybinėmis dirbtuvėmis „Tolerancijos raktas“. 1-10 klasių mokiniai kūrė, piešė, gamino įvairius raktus ne tik mokykloje, bet ir namuose. Jiems padėjo dailės mokytoja R. Zemlickienė, technologijų mokytoja R. Jablonskienė bei klasių vadovės. Tolerancijos dieną mokinių sukurtais raktais puošėme laiptų turėklus, klasių duris, stendus.
1-4 klasių mokinukai kartu su mokytojomis aptarė netolerancijos atvejus klasėje, mokykloje, aiškinosi tolerancijos ribas.
Vyresniųjų klasių mokiniai per klasių valandėles diskutavo, kaip savyje surasti raktą, kad geriau suprastume kitaip mąstančius, kitaip kalbančius, kitaip atrodančius, kita kalba dainuojančius ir kt. Kelių klasių mokiniai rinko, jų nuomone, tolerantiškiausią mokinį. Per istorijos pamokas vyresnieji mokiniai su mokytoja V. Gailiūniene tolerancijos temą nagrinėjo remdamiesi istoriniais įvykiais. Aptarė nacistinėje Vokietijoje vykdytą nepakantumo ir antirasinę politiką žydų, čigonų, psichinėmis ligomis sergančių ir neįgalių žmonių atžvilgiu. Aptarė ir sovietų Rusijos, sovietų Sąjungos istoriją, kurioje gausu nepakantumo kitokiam: gabesniam, kilusiam iš pasiturinčios šeimos, turinčiam savo nuomonę ar kitokį požiūrį į gyvenimą. Mokytoja prisiminė, kad sovietinėje visuomenėje visi turėjo būti vienodi, joje neturėjo likti vietos tiems, kurie buvo kitokie ar jautėsi kitokiais.
Taigi, aptarus tolerancijos temą, mokiniams svarbu suprasti tolerancijos ribas ir kad toleravimas negali virsti abejingumu. Galime drąsiai teigti, kad tolerancija yra mūsų pačių rankose.

Socialinė pedagogė Asta Kregždienė