Mokyklos mokytojų grupė aplankė švietimo inovacijų parodą ,,Mokykla 2018“

Lapkričio 23-24 dienomis Litexpo parodų centre Vilniuje vyko 8-toji švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2018“.Tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys. Jame susitinka, mokosi, diskutuoja ir gerąja patirtimi dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai bei jų tėvai. Parodoje gyvai ir interaktyviai pristatomos ugdymo(si) metodikos, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai bei sėkmės istorijos.

Lapkričio 24 dieną parodoje „Mokykla 2018“ dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojai, kurie susipažino su patirtinio ugdymo metodais, praktiškai juos išbandė, gilino žinias mokytojų laboratorijoje „Savivaldis ir personalizuotas mokymasis pamokoje“. Domėjosi naujais leidiniais, interaktyviomis mokymo(si) priemonėmis. Patirtis,  įgyta parodoje, padės organizuoti patrauklias, netradicines pamokas mokiniams.

Metodikos tarybos informacija