Užsienio kalbų viktorina „Muzika. Kinas. Literatūra“

Gruodžio 13d. vėl „Aušros“ pagrindinės mokyklos  užsienio kalbų mokytojai pakvietė  rajono mokyklų mokinius  į tradicinį, jau kelerius  metus  vykstantį renginį –  užsienio kalbų viktoriną 7-9 klasių mokiniams. Šių metų viktorinos „Muzika. Kinas. Literatūra “ tema pareikalavo parodyti mokinių domėjimąsi menu: jų turimas žinias, gebėjimą komunikuoti šia tema užsienio kalba, kūrybiškumą. Šiemet viktorinoje dalyvavo 7 komandos iš „Atžalyno“, „Kaštonų“, Pabiržės , N. Radviliškio pagrindinių mokyklų, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ir „Aušros “ pagrindinės mokyklos. Džiugu, kad  vėl sulaukėme kviestinių svečių komandos iš Latvijos respublikos Skaistkalnės vidurinės mokyklos.

Moksleivių komandos, sudarytos iš 6 narių (2 septintokai, 2 aštuntokai ir 2 devintos klasės mokiniai), savo pranašumą stengėsi įrodyti įveikdamos net penkias užduotis. Mokiniams teko dviem kalbomis pristatyti nuotraukoje esančią įžymybę; per 10 min. iš duotų raidžių surinkti 15 angliškų ir 10 rusiškų žodžių, susijusių su viktorinos tema. Smagiausia buvo atlikti trečiąją užduotį – atpažinti filmą ir jo pagrindinį veikėją, stebint trumpas ištraukas, o atliekant ketvirtąją užduotį – testą internetu – teko sukaupti dėmesį ir pasitelkti žinias visai komandai. Penktoji užduotis – kūrybinė. Komanda turėjo paruošti savo mėgstamiausio filmo reklaminį skelbimą ir pristatyti jį dešimčia sakinių dviem kalbomis. Visų užduočių įveikimui prireikė ne tik anglų kalbos ir rusų kalbos mokėjimo, bet ir kitų dalykinių žinių bei gebėjimo kūrybiškai pritaikyti žinias.

Komandų prisistatymus ir užduočių atlikimą vertino komisija  – 3 užsienio kalbų mokytojai.

Džiaugiamės visų dalyvavusių komandų pasirodymais, žiniomis, išmone, vaizdingumu, kūrybiškumu, tačiau šį kartą akivaizdžiai nepralenkiama buvo komanda „Знатоки of Arts“ iš Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos. Parodydami puikų komandinį darbą  šios mokyklos mokiniai pasižymėjo tikrai išskirtinėmis žiniomis ir kūrybiniais gebėjimais, todėl jiems atiteko pirmoji vieta.  Mūsų mokyklos komanda „KAMANDA X“, kuriai pasiruošti padėjo anglų k. mokytoja Ligita Štrėmienė ir rusų k. mokytoja Dalia Šimkevičienė,  irgi liko labai patenkinta, pelniusi  antrąjį prizą.  Trečioje vietoje liko „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos mokiniai. Visos dalyvavusios komandos ir joms padėjusios pasiruošti mokytojos buvo apdovanotos padėkos raštais.

Dalyvaudami viktorinoje moksleiviai ne tik smagiai praleido laiką, bet ir patobulino dalykines anglų ir rusų kalbų žinias, lavino kalbėjimo užsienio kalba įgūdžius bei ugdėsi bendrąsias mokėjimo mokytis, pažinimo, kūrybiškumo bei  asmenines kompetencijas.

 

Užsienio kalbų metodikos grupės informacija