Mokyklos 8 klasių mokinių rezultatai Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse

Nacionalinis egzaminų centras nuo 2014 metų organizuoja Nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.
Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Užduotis mokiniai atliko elektroninėje erdvėje. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.
Konkurse dalyvavo 8 klasių mokiniai, besidomintys matematika, gamtos mokslais ir jų taikymu. Mokiniai, geriausiai atlikę užduotis, apdovanoti konkurso laimėtojų diplomais. Tokius diplomus pelnė 8 c klasės mokinė Viltė Jasilionytė ir 8b klasės mokinė Gintarė Tamonytė.
Gerai konkurse sekėsi ir Dominykui Lapieniui, Armandui Slapšiui, Lukui Drobuliui, Augustinai Binkytei, Airidui Cechanavičiui.

Konkurso administratorė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė