Seminaras mokyklos bendruomenei ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas: kaip dalyko tikslus orientuoti į besimokančiojo kompetencijų ugdymą ir jų vertinimą“

Gruodžio 19 d. vyko   seminaras, kurio  tikslas – suteikti mokyklos bendruomenei teorinių žinių ir praktinių – metodinių įrankių, kurie padėtų dalyko tikslus orientuoti į besimokančiojo mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, jos vertinimą.   Uždaviniai: išryškinti šiuolaikinio ugdymo kaitos tendencijas, aptarti bendrąsias kompetencijas, jų vietą ugdymosi procese, išryškinti mokėjimo mokytis kompetencijos svarbą, akcentuoti šios kompetencijos ryšį su dalyko tikslais, vertinimu. Seminarą vedė  Kauno technikos kolegijos Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovė, socialinių mokslų dr. (edukologija), doc., biologijos mokytoja metodininkė Giedrė Adomavičienė.

 

Metodikos tarybos informacija