Sėkmė tarptautiniame nuotolinio vaizdo reportažų konkurse „Mano geriausias draugas“

Mūsų mokykloje didelis dėmesys yra skiriamas anglų kalbos mokymui, skatinamos mokinių ir mokytojų iniciatyvos. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose.
2018 m. gruodžio mėn. Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodikos grupė pakvietė pradinių klasių mokinius dalyvauti nuotoliniame vaizdo reportažų konkurse ir sukurti 60 sekundžių vaizdo reportažą anglų kalba ,, Mano geriausias draugas”. Konkurso tikslai:
– ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, gilinti mokinių anglų kalbos žinias;
– ugdyti mokinių kūrybiškumą, norą atsiskleisti;
– skatinti mokytojus naudoti IT technologijas;
– plėsti įvairių dalykų mokytojų bendradarbiavimą ir veiklų integravimą į ugdymo procesą.
Mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojos L. Štrėmienė ir R. Kubilienė priėmė kvietimą dalyvauti konkurse. Mokinių sukurti vaizdo reportažai buvo paskelbti Facebook grupėje „Mano geriausias draugas“. Konkurse dalyvavo mokiniai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Turkijos, Pakistano, Kanados.
2c klasės mokinė Urtė Mitrochinaitė užėmė III vietą. 2b klasės mokinė Ugnė Giedrikaitė buvo paskatinta padėkos raštu. Dėkojame dalyvavusiai Ugnei ir sveikiname konkurso prizininkę Urtę.

 

Anglų k. mokytoja metodininkė R. Kubilienė