Meninio skaitymo konkursas

Sausio 17 dieną mokykloje vyko Meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
Ir dalyvius, ir žiūrovus, ir vertinimo komisiją džiugino mažųjų penktaklasių Atėnės Kregždaitės ir Kristupo Klimo deklamavimas, šypseną kėlė šeštokų Evos Balčiūnaitės, Vėjūnės Dūdaitės, Pijaus Lapėno, Giedrės Venskutės, Nemuno Kėželio nuotaikingi eilėraščiai, subtilumu, lengva ironija stebino septintokų Vainiaus Samulio, Saulės Miliauskaitės, aštuntoko Armando Slapšio deklamuojami eilėraščiai.
Vertinimo komisijai nebuvo lengva išrinkti geriausius skaitovus. Visų mokinių pastangos, nuoširdumas, gebėjimas atskleisti deklamuojamo teksto mintį buvo įvertinti padėkos raštais ir diplomais. Atstovauti mokyklai rajono meninio skaitymo konkurse patikėta A. Slapšiui, S. Miliauskaitei ir N. Kėželiui.
Sausio 30 dieną vykusiame šio konkurso rajono etape mūsų mokyklos mokiniai pasirodė sėkmingai: A. Slapšys laimėjo I vietą, N. Kėželis III vietą.

Sveikiname!

Lietuvių kalbos, meninio ir dorinio ugdymo metodikos grupė

 

btr