LLKS Tarybos deklaracijos 70 – mečiui

Vasario 16 bus minimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos pasirašymo 70- metis. Deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, suteikė Lietuvos laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS, kaip visuotinio organizuoto ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje.
Minint šį įvykį Biržų pagrindinės mokyklos 9a klasės mokiniai 2019 m. vasario 8 d. dalyvavo pilietiškumo pagrindų pamokoje – ekskursijoje. Pamokos metu mokiniai sustojo prie memorialinės lentos partizanų vadui Steponui Giedrikui – Giriečiui. Aplankė partizanų palaidojimo vietą Jovaro gatvėje, uždegė žvakutes. Pamokos metu mokiniai dalinosi mintimi apie partizanų kovos reikšmę Lietuvos valstybei, kaip jie supranta partizanų aukos reikšmę.

Biržų pagrindinės 9 a klasės mokinės
Gabrielė Gintautaitė ir Martyna Vakalaitė