Kuriame, gaminame…šokame!

Technologijų pamokų metu mokiniai mokosi mitybos bei tekstilės pagrindų, o savo teorines ir praktines žinias dažnai pritaiko prisidėdami prie mokykloje ( ir netgi rajone) organizuojamų renginių bei švenčių.

Šias mokslo metais mokiniams tenka glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos tautinių šokių kolektyvu „Aušra“. Sausio 18 d. 5-8 kl. mokiniai technologijų pamokų metu ruošė vaišes Biržų kultūros centre vykusiai šiuolaikinio šokio šventei „ Agaro žiedas“. Artėjant vasario 16-ajai, technologijų būrelio „ Kūrybinės dirbtuvės“ mergaitės papuošė jaunuosius mokyklos šokėjus pačių siūtais tautiniais kaspinėliais. Kovo 1-ąją dieną mūsų mokykloje vyko respublikinė vaikų liaudies šokių kolektyvo šventė „Apaščios polka“. 5-8 kl. mokiniai gamino kibinus, kepė pyragus, ruošė vieno kąsnio užkandėles, savo išmonę ir žinias pritaikė serviruodami vaišių stalą šventės svečiams.

Savo darbais prisidėdami prie mokyklos bendruomenės švenčių, mokiniai ne tik praktiškai pritaiko įgytą technologinę patirtį, bet ir ugdosi dalykines, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybiškumo bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

 

Technologijų mokyt. R. Jablonskienė