Lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai viešėjo savivaldybėje

Smagi viešnagė Savivaldybėje

Vasario 26 dieną mokyklos šeštokai ir septintokai, projekto „Eiliuoju Lietuvai“ dalyviai, gaminę atvirukus, kūrę eiliuotus sveikinimus ir siuntę juos Biržų miesto garbės piliečiams, Savivaldybės vadovams ir tarybos nariams, kitiems Biržų ir Lietuvos piliečiams, mero kvietimu viešėjo Savivaldybėje. Čia mokiniams buvo padėkota už gražią idėją siųsti ranka rašytus šiltus ir jaukius sveikinimus valstybės šventės proga. Ir Savivaldybės meras V. Valkiūnas, ir vicemerė I. Varzienė, ir administracijos direktorius R. Žagaras, ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius pripažino, kad gauti tokį nuoširdų sveikinimą jiems buvo labai netikėta ir malonu. Visi kalbėję išreiškė viltį, jog šių eiliuotų sveikinimų autoriams valstybės atkūrimo šventė turėtų tapti asmenine švente, kurią būtų galima švęsti kaip savo gimtadienį – pakiliai, linksmai ir išradingai. Sveikinimų autoriai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis ir pavaišinti saldainiais.

Jūratė Laisvūnė Šatienė


Lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai viešėjo savivaldybėje

 

Vasario 26 d. Savivaldybėje viešėjo mūsų mokyklos 6 a ir septintų klasių mokiniai – lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai. Moksleivių sukurti eilėraščiai, jų pačių pagaminti atvirukai, užrašyti laiškai buvo išsiųsti biržiečiams, o dalis sveikinimų pasklido po visą Lietuvą. Nuoširdūs, šilti sveikinimai ir eilėraščiai pasiekė Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės vadovus, kitus darbuotojus. Mokyklos bendruomenė už projekto idėją dėkoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Jūratei Laisvūnei Šatienei, kuri įkvėpė mokinius kūrybiniam darbui, ugdydama jų pilietiškumą ir patriotizmą.

Laiškų ir sveikinimų autoriai kartu su mokytoja ir mokyklos direktore Saule Venckūniene buvo pakviesti apsilankyti Savivaldybėje. Už gražų sumanymą ir šventinę nuotaiką moksleiviams padėkojo Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Savivaldybės administracijos direktorius Rolandas Žagaras, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius. Savivaldybės vadovai įteikė moksleiviams ir mokytojai simbolines dovanėles, kvietė linksmai, pakiliai ir išradingai švęsti Lietuvos šventes, o ateityje – gyventi ir dirbti savo šalyje, didžiuotis Biržų kraštu.

Mokyklos administracija