Metodinė diena „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokykloje

Keturi mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) mokymuose. Įgytomis žiniomis mokytojai pasidalino metodinėje dienoje „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Buvo pristatyta aktuali medžiaga iš šių programų mokymų:
-„Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“ – kūno kultūros mokytoja L. Kėželienė.
-„Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“ – informacinių technologijų mokytoja L.Tamošiūnaitė ir dailės mokytoja R. Zemlickienė.
-„Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“- biologijos mokytoja R. Butkevičienė.
-„Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijų tobulinimas“ – pradinių klasių mokytoja M. Budriūnienė.

Šiandieninė mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė