5a ir 5c klasių mokinių grupė užsiėmime ,,Kviečiu, draugauju, suprantu“

Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kovo mėnesį paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ, kviesdama visus savo veiklomis, idėjomis ar asmeniniu pavyzdžiu prisidėti prie patyčių mažinimo. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovą „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

Mūsų mokyklos 5a ir 5c klasės mokiniai kovo 7 dieną dalyvavo Biržų švietimo pagalbos tarnybos organizuotame praktiniame užsiėmime „Kviečiu, draugauju, suprantu“, kurio metu mokėsi žaidimų, skirtų pažinti vieniems kitus, aiškinosi patyčių priežastis ir jų įveikimo būdus, dirbdami komandose rado savo panašumus ir skirtumus. Gerai praleidę laiką, sustiprinę savo emocinę socialinę kompetenciją, mokiniai grįžo į mokyklą, kur savo žinias galės pritaikyti klasės valandėlių metu, patys savo elgesiu rodys pavyzdį kitiems mokiniams.

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos informacija