Mokyklos komanda Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencijoje

2019 m. kovo 7 d. mokyklos komanda – direktorė Saulė Venckūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Slavinskienė, dorinio ugdymo mokytoja Rima Mitrochinienė dalyvavo Kauno Palemono gimnazijoje vykusioje Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencijoje „Mokinių ugdymo(si) pasiekimai. Samprata ir skatinimo galimybės“.
 Ją organizavo Kokybės siekiančių mokyklų klubas, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Kauno Palemono gimnazija, bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. Konferencijos dalyvius sveikino Kokybės siekiančių mokyklų klubo prezidentė Renata Pavlavičienė, Palemono gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė.
NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja kalbėjo apie vertinimo temos aktualumą, kvietė diskutuoti, ieškoti būdų, kaip tobulinti situaciją, ieškoti metodikų ir strategijų, įgalinančių veiksmingai tobulinti mokinių vertinimo sistemą mokykloje. Kauno Palemono gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė pristatė bendruomenės patirtį siekiant mokinio asmenybės ūgties ir mokymosi pažangos.

Konferencijoje Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Viktorija Sičiūnienė skaitė pranešimus „Kaip formuojamasis vertinimas padeda siekti individualios pažangos“, ,, Veiksmingos grįžtamosios informacijos teikimo principai ir būdai“, ,,Nuo ko pradėti permainų procesą“.
Konferencijos dalyviai ieškojo idėjų ir būdų, kaip paskatinti ir įkvėpti mokyklos bendruomenę priimti bendrus susitarimus dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimo.

Daugiau informacijoshttp://www.nmva.smm.lt/2019/02/tradicine-kokybes-siekianciu-mokyklu-klubo-konferencija-kviecia-i-kauno-palemono-gimnazija/