Informacija mokyklos bendruomenei

Informacija mokyklos bendruomenei apie 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą naudojantis Nacionalinio egzaminų centro parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais (testais)

Biržų ,,Aušros“ pagrindinė mokykla dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime – organizuoja 2, 4, 6 klasių mokinių pasiekimų vertinimą ir elektroninio nacionalinio 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo testų vykdymą (grafikas pridedamas).

skaityti daugiau…