Tradicinis edukacinis renginys ,,Pavasaris kviečia kalbėti(s)“

Kiekvieną pavasarį į edukacinį renginį „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“ kviečiami šauniausi rajono pradinių klasių mokiniai ir svečių komandos iš kitų rajonų mokyklų.. Renginį organizuoja Biržų r. Švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT) ir Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virginija Kruopienė ir Asta Petrusevičienė.
Šiais metais pirmą kartą į renginį atvyko net trys komandos iš Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos.
Renginį pradėjome koncertu: grojo, deklamavo ir šoko pradinių klasių mokiniai.
Įvairiausias užduotis komandos atliko gebėdamos bendradarbiauti, susitarti, priimti vieningus sprendimus ir atsakyti į įvairius klausimus apie mūsų šalį, perskaitytas knygas ir kt.
Trečiąją vietą užėmė komandos iš Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ir Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos, antrą ir pirmą vietas – „Aušros“ pagrindinės m-klos komandos. Laimėtojai buvo apdovanoti prizais.
Verslininkas E. Kazlauskas pertraukos metu vaikus vaišino arbata ir bandelėmis.
Tradicinis edukacinis renginys ugdo mokinių asmenines, socialines ir kultūrines kompetencijas, suteikia galimybes įgyti įvairios patirties. Tai ir sėkmingas dalykų integracijos būdas.
Į renginį kvietė ir jį vedė, užduotis ruošė „Aušros“ pagrindinės m-klos mokytojos metodininkės V. Kruopienė, A. Petrusevičienė.

„Aušros“ pagrindinės m-klos
pradinių klasių mokytojos metodininkės
V. Kruopienė ir A. Petrusevičienė