„Aušros“ garbė

Šiltą birželio 12 dienos popietę smagūs saksofono garsai mokinius, sėkmingai pasirodžiusius respublikos ir rajono olimpiadose, konkursuose, viktorinose, bei juos ruošusius mokytojus sukvietė į mokyklos aktų salę – į kasmetį mokslo metų pabaigtuvių renginį „Aušros“ garbė“. Renginio tikslas – pagerbti tuos, kurie savo akademiniais pasiekimais, žiniomis bei geru mokymusi garsino mokyklą. O tokių mokinių mūsų mokykla šiais mokslo metais turėjo labai daug: 39 mokiniai rajono ir šalies konkursuose pelnė 74 prizines vietas. Be to, dar tris prizines vietas įvairiuose konkursuose pelnė komandos. O kur dar sportininkų pasiekimai! Visiems šaunuoliams buvo įteikti padėkos raštai bei simboliai medaliai už prizines vietas. O jiems ruošusiems mokytojams mokiniai dėkodami įteikė gėlių.

Be to, buvo pasveikinti ir padėkos raštais bei medaliais „Aušros“ garbė” apdovanoti puikiai bei labai gerai mokslo metus baigę 5 – 8 klasių mokiniai, taip pat mokiniai, padarę didžiausią pažangą bei labai gerai lankę pamokas.

Salėje skambėjo ir saksofono garsai, ir mokyklos merginų ansamblio atliekamos dainos, scenoje ratus suko jaunieji šokėjai. Visus linksmino nuotaikingas Zuikis Puikis.

 

Mokslo metais baigėsi.  Sveika, vasara!

 

mokytoja Jūratė Laisvūnė Šatienė