Praktiniai pilietiškumo mokymai „Aktyvus jaunimas“

Birželio 14 d. 8-tų klasių mokiniai dalyvavo praktiniuose pilietiškumo mokymuose „Aktyvus jaunimas“. Mokymų tikslas – paskatinti jaunimą būti aktyviais, pilietiškais savo bendruomenės nariais, suvokiančiais vertybes bei atsakomybę už savo elgesį ir ateitį.
Šioje praktinės veiklos dienoje aštuntokai analizavo savo ir mokyklos vertybes, mokėsi argumentuotai išsakyti nuomonę debatų metu, vertino ir analizavo socialines problemas, ieškojo sprendimo būdų, ėmėsi įvairių asmeninių iniciatyvų, kūrė savo ateities viziją.
Šie mokymai mokiniams padėjo geriau suvokti save, draugus ir aplinką, naujai įsivertinti savo elgesio pasekmes ir ugdytis pilietiškumo kompetenciją.

Informaciją parengė
socialinė pedagogė Asta Kregždienė