Mokykla atrinkta dalyvauti projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose

Mūsų mokykla susipažinusi su šio projekto tikslais ir uždaviniais parengė sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, pateikė paraišką dėl dalyvavimo projekte ir buvo atrinkta dalyvauti įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Pavyzdžiui, plaukimas – 5klasės arba rankinis – 6 klasės Pasvalyje; užsiėmimai sporto klube – 7-8 klasės arba boksas – 7-8 klasės.
Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 6c ir 7a klasės mokiniai su fizinio ugdymo mokytojais spalio – lapkričio mėnesiais vyks į Pasvalio baseiną, kur vyks plaukimo pamokos. Kiekviena klasė turės galimybę 5 kartus apsilankyti baseine, iš viso vyks dešimt užsiėmimų.

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Kėželienė