Edukacinė išvyka į Pasvalio krašto muziejų

Rugsėjo 24 dieną 6c klasės mokiniai dalyvavo dviejose Pasvalio krašto muziejaus programose pagal Kultūros paso projektą – ,,Slaptoji lietuviška mokykla“ ir ,,Pažink Pasvalį detektyvo akimis“. Muziejuje mokinius pasitiko šeimininkė ir pakvietė į savo dūminę gryčią, kur laukė pasamdytas daraktorius. Vaikai tapo XIX a. slaptosios mokyklos mokytiniais: skaitė iš senovinės knygos, rašė žąsies plunksnomis ant medinių lentelių, patys pasisiuvo sąsiuvinius ir juose rašė metalinėmis plunksnomis. Mokslus nutraukė į gryčią įsiveržęs žandaras, tuomet vaikai puolė dirbti įvairiausius ūkio darbus… Pasibaigus pamokoms, susiskirstę į grupes, leidomės į orientacinį žygį po Pasvalio miestą. Šios edukacinės-orientacinės programos „Pažink Pasvalį detektyvo akimis“ metu mokiniai įsijautę į tikrus detektyvus sekė nusikaltėlio pėdsakais (paliktais įkalčių maišeliais su užduotimis), siekdami išsiaiškinti, kas išdrįso pavogti paties prof. L. Mažylio atrastą ir Pasvalio krašto muziejui padovanotą – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto originalo kopiją. Detektyvinis tyrimas vedė dalyvius prie 12 miesto lankytinų objektų, kuriuos detektyvai ne tik nuodugniai apžiūrėjo ieškodami įkalčių, bet ir susipažino su jų atsiradimo istorija, savybėmis bei išskirtinumu.
Šios išvykos metu mokiniai įgijo ne tik dalykinių žinių, bet ugdėsi ir bendrąsias kompetencijas. Nors grįžome pavargę, bet su geromis emocijomis ir įspūdžiais.

6 c klasės vadovė Rima Mitrochinienė