Metodinė diena „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokykloje

Keturi mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) mokymuose. Įgytomis žiniomis mokytojai pasidalino metodinėje dienoje „Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Buvo pristatyta aktuali medžiaga iš šių programų mokymų: -„Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir […]

» Skaityti daugiau

Lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai viešėjo savivaldybėje

Smagi viešnagė Savivaldybėje Vasario 26 dieną mokyklos šeštokai ir septintokai, projekto „Eiliuoju Lietuvai“ dalyviai, gaminę atvirukus, kūrę eiliuotus sveikinimus ir siuntę juos Biržų miesto garbės piliečiams, Savivaldybės vadovams ir tarybos nariams, kitiems Biržų ir Lietuvos piliečiams, mero kvietimu viešėjo Savivaldybėje. Čia mokiniams buvo padėkota už gražią idėją siųsti […]

» Skaityti daugiau

Projektas ,,Sveikai valgau, daugiau judu – kietas esu“ ,,Aušroje“

Lapkričio 6-9 dienomis jau trečius metus mokykloje  sveikatą stiprinančios veiklos  grupės narės vykdė projektą ,,Sveikai valgau, daugiau judu – kietas esu“.  Projekto tikslas – suteikti mokiniams  žinių ir supratimo fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos temomis. Svarbiausia, kad  mokiniai suprastų, kaip tarpusavyje susiję mityba, fizinis aktyvumas ir sveikata. Atsižvelgdama […]

» Skaityti daugiau

Mokykla pakviesta dalyvauti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vidiniame projekte „GERAS MOKYMASIS GEROJE MOKYKLOJE“

Projekto tikslas  –  mokyklos tobulinimą, besiremiantį į(si)vertinimo duomenimis, paversti tęstine integruota ir suasmeninta veikla. Tokia veikla, kuri stiprintų individualias mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vadovų bendrąsias ir vadybines kompetencijas, kad mokykla virstų besimokančia bendruomene, atvira tiek vidiniam, tiek išoriniam bendradarbiavimui.   Pagrindinės projekto realizavimo nuostatos: Tik pasitikėjimu grįstas […]

» Skaityti daugiau

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ dalyvių – Kalvarijos savivaldybės švietimo darbuotojų komandos – stažuotė mūsų mokykloje

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2017 m. vasario 24 d. pasirašius Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Projekto vykdytojo, ir Europos socialinio fondo agentūros sutartį, […]

» Skaityti daugiau

Pradinių klasių projektinė diena – Pasaulinė gyvūnijos diena

Gyvūnai yra mūsų draugai, pagalbininkai ir šeimos nariai. Jie turi teisę niekada nejausti alkio ir troškulio, nepatogumo, baimės, skausmo ir kančios bei elgtis pagal prigimtinius poreikius. 1931 m. Florencijoje (Italija) tarptautinės gyvūnų globos konferencijos dalyviai nusprendė spalio 4-ąją, šv. Pranciškaus mirties dieną, švęsti kaip Pasaulinę gyvūnų globos dieną. […]

» Skaityti daugiau

Projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ mini mokymai mokykloje

Rugsėjo 26 dieną mokykloje prasidėjo mini mokymai 9 mokytojų grupei. Nagrinėta tema: ,,Dalykų ryšiai ir integracija“. Užsiėmime nagrinėtos integruoto ugdymo teorinės prielaidos: integruoto ugdymo modeliai,  integracijos metodai, būdai, mokyklos komandos vaidmuo organizuojant integruotą ugdymą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, […]

» Skaityti daugiau
1 2 3 8