Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ( projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių […]

» Skaityti daugiau

Kūrybinis projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ darbas

Visus mokslo metus mūsų mokyklos mokiniai  dalyvavo „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros“ siūlomuose edukaciniuose užsiėmimuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose. Pasibaigus edukacinėms išvykoms, teko suvienyti jėgas ir paruošti kūrybinį projektą, kuris  būtų visų mokinių ir mokytojų darbas –  apibendrinantis, interpretuojantis, reflektuojantis edukacinėse programose įgytas žinias, naujus […]

» Skaityti daugiau

Mokyklos sveikatos stiprinimo grupė organizavo renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ Biržų rajono mokykloms

Šiais metais minime Lietuvos prisijungimo prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25 metų sukaktį. Ta proga Lietuvoje vykdoma „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“. Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos […]

» Skaityti daugiau

Mokykla pateikė paraišką dalyvauti Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose. Mini mokymai (kvalifikacijos tobulinimo forma) – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu […]

» Skaityti daugiau

Kūrybinių partnerysčių projektas Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje

Kovo 26d.  būrelio „Kūrybinės dirbtuvės“ merginos kartu su mokytoja R. Jablonskiene, kaip ir kasmet, dalyvavo Kūrybinių partnerysčių projekte, vykusiame Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje. Tradiciškai šis projektas vykdomas kiekvieną pavasarį, prieš pat Šv. Velykas. Mokytojai mokiniams siūlo įvairias netradicines amatų pamokas,  vyksta Kaziuko mugė, nuotaiką pakelia gyva liaudiška muzika. […]

» Skaityti daugiau

Dalyvavome ,,Šiuolaikinio šokio meno“ edukacinėje programoje

Mūsų mokyklos 6-10 klasių mokinių grupė  vasario 2d. dalyvavo  projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  ,,Šiuolaikinio šokio meno“ programoje. Programos tikslas – supažindinti mokinius su pagrindiniais šiuolaikinio šokio principais. Šiuolaikinis šokis – scenos meno forma, atsiradusi XX amžiaus pradžioje, kaip tam tikra reakcija į nusistovėjusias baleto meno konvencijas. […]

» Skaityti daugiau

Profesinio mokymo populiarinimo renginys mokykloje – ,,Profesijų diena“

2018 m. sausio 31 d. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ renginys ,,Profesijų diena“. Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą ir populiarinti mokymosi visą gyvenimą sampratą. Projekto renginiai finansuojami iš Europos socialinio […]

» Skaityti daugiau
1 2 3 4 8