Projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ mini mokymai mokykloje

Rugsėjo 26 dieną mokykloje prasidėjo mini mokymai 9 mokytojų grupei. Nagrinėta tema: ,,Dalykų ryšiai ir integracija“. Užsiėmime nagrinėtos integruoto ugdymo teorinės prielaidos: integruoto ugdymo modeliai,  integracijos metodai, būdai, mokyklos komandos vaidmuo organizuojant integruotą ugdymą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, […]

» Skaityti daugiau

Mokyklos mokytojai dalyvauja projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose

Penki mūsų mokyklos mokytojai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) mokymuose pagal šias programas: „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“. „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“. „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“. „Reflektavimo ir […]

» Skaityti daugiau

Antrų klasių mokinių komanda projekto ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018” baigiamajame renginyje

Gegužės 18 d. LSU Kėdainių ,,Aušros” progimnazijos plaukimo baseine  vyko projekto ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018” baigiamasis renginys, kurį organizavo Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras.  Dalyvavo  28 šalies mokyklų  komandos.  Šiemet pirmą kartą dalyvavo ir mūsų mokyklos antrokai: 2b Lina, Simonas, Markas, Nojus, […]

» Skaityti daugiau

Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ( projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių […]

» Skaityti daugiau

Kūrybinis projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ darbas

Visus mokslo metus mūsų mokyklos mokiniai  dalyvavo „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros“ siūlomuose edukaciniuose užsiėmimuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose. Pasibaigus edukacinėms išvykoms, teko suvienyti jėgas ir paruošti kūrybinį projektą, kuris  būtų visų mokinių ir mokytojų darbas –  apibendrinantis, interpretuojantis, reflektuojantis edukacinėse programose įgytas žinias, naujus […]

» Skaityti daugiau

Mokyklos sveikatos stiprinimo grupė organizavo renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ Biržų rajono mokykloms

Šiais metais minime Lietuvos prisijungimo prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25 metų sukaktį. Ta proga Lietuvoje vykdoma „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“. Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos […]

» Skaityti daugiau

Mokykla pateikė paraišką dalyvauti Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose. Mini mokymai (kvalifikacijos tobulinimo forma) – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu […]

» Skaityti daugiau
1 2 3 4 8