Edukacinė paroda – ,,Leiskite man būti savimi…“ – Annos Frank gyvenimo istorija

2017 m. vasario 1 d. – kovo 1 d. Biržų ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje bus eksponuojama Annos Frank projekto „Leiskite man būti savimi…“ edukacinė paroda. Mokyklai didelė garbė, nes paroda savo kelionę po Lietuvos mokyklas pradės būtent ,,Aušros“ mokykloje. Parodos pristatyme Vilniuje dalyvavo mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

» Skaityti daugiau

Išnuomojamos Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo bendrabučio patalpos mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo saviraiškos ir pažintinės veiklos vykdymui

Bendrabučio pastato, esančio Biržų m. Vytauto g. 47 išnuomojamų patalpų bendras plotas –94,09  kv. m. Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai. Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2017 m. sausio 30 d. 17 val. Pradinis mėnesio vieno kvadratinio metro nuompinigių dydis – 0,65  €. Dėl […]

» Skaityti daugiau

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas – vaikai rašė laišką naujajam Jungtinių Tautų vadovui

Šalies mokinius Pasaulinė pašto sąjunga (PPS) ir Lietuvos paštas pakvietė dalyvauti tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse. Viso pasaulio vaikai šiemet buvo kviečiami rašyti laiškus ir juose išdėstyti savo požiūrį į iššūkius, su kuriais globaliu mastu susiduria šiandieninė demokratija, žmogaus teisės ir saugumas. 46-ąjį kartą PPS rengiamo jaunimo epistolinio […]

» Skaityti daugiau

Renginys kūrybiškumo ugdymui 4a klasėje

Šiandieninė mokykla orientuota į žmogaus kompetencijų, kurios laiduotų sėkmingą ir prasmingą jo gyvenimą, ugdymą. Vienas svarbiausių šiandieninio ugdymo tikslų – kūrybingos asmenybės ugdymas. Kūrimas ir suvokimas lygia dalimi apima jausmus, mąstymą, intuityvumą ir kūrybiškumą. Pradžios mokykloje kūrybingumą stengiamasi ugdyti visose pamokose, nepamokinėje veikloje ir bet kurioje gyvenimo situacijoje. […]

» Skaityti daugiau

Seminaras „Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimas mokant ankstyvojo amžiaus vaikus anglų kalbos“ ,,Aušroje“

Užsienio kalbų mokymas ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei formuotis ir bręsti: bendrauti su pasauliu, pažinti kultūras, naudotis informacijos šaltiniais pažinimo tikslais ir keistis informacija su kitų kraštų žmonėmis, plėsti kalbinį akiratį bei formuotis bendravimo kultūrą. Lietuvai tapus lygiateise Europos Sąjungos valstybe, ankstyvasis užsienio kalbų mokymas sparčiai populiarėja. Siekiant […]

» Skaityti daugiau

Integruota dailės – technologijų ir anglų kalbos pamoka 4a klasėje

Senovės kinų patarlė sako: „Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau“. Tik dalyvaudamas aktyvioje veikloje, išsakydamas savo nuomonę  mokinys patiria pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Būtent to siekiame integruodamos matematiką, dailę ir technologijas, kūno kultūrą su anglų kalbos pamokomis. Ieškome  patrauklių mokymosi galimybių ir aktyvių, įtraukiančių mokymosi […]

» Skaityti daugiau

Padėka mokyklos bendruomenei

Biržų rajono savivaldybės vadovai padėkojo mokyklų bendruomenėms už kūrybišką darbą kuriant miesto puošimą šventiniu laikotarpiu. Mūsų mokyklos mokytojai D. Jurėnienė ir D. Burčikas kartu su 7a, 8b ir 10 klasių mokiniais gamino gatvės žibintus, dekoracijas Biržų miesto eglės miesteliui.  

» Skaityti daugiau
1 45 46 47 48 49 53