Renginys kūrybiškumo ugdymui 4a klasėje

Šiandieninė mokykla orientuota į žmogaus kompetencijų, kurios laiduotų sėkmingą ir prasmingą jo gyvenimą, ugdymą. Vienas svarbiausių šiandieninio ugdymo tikslų – kūrybingos asmenybės ugdymas. Kūrimas ir suvokimas lygia dalimi apima jausmus, mąstymą, intuityvumą ir kūrybiškumą. Pradžios mokykloje kūrybingumą stengiamasi ugdyti visose pamokose, nepamokinėje veikloje ir bet kurioje gyvenimo situacijoje. […]

» Skaityti daugiau

Seminaras „Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimas mokant ankstyvojo amžiaus vaikus anglų kalbos“ ,,Aušroje“

Užsienio kalbų mokymas ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei formuotis ir bręsti: bendrauti su pasauliu, pažinti kultūras, naudotis informacijos šaltiniais pažinimo tikslais ir keistis informacija su kitų kraštų žmonėmis, plėsti kalbinį akiratį bei formuotis bendravimo kultūrą. Lietuvai tapus lygiateise Europos Sąjungos valstybe, ankstyvasis užsienio kalbų mokymas sparčiai populiarėja. Siekiant […]

» Skaityti daugiau

Integruota dailės – technologijų ir anglų kalbos pamoka 4a klasėje

Senovės kinų patarlė sako: „Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau“. Tik dalyvaudamas aktyvioje veikloje, išsakydamas savo nuomonę  mokinys patiria pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Būtent to siekiame integruodamos matematiką, dailę ir technologijas, kūno kultūrą su anglų kalbos pamokomis. Ieškome  patrauklių mokymosi galimybių ir aktyvių, įtraukiančių mokymosi […]

» Skaityti daugiau

Padėka mokyklos bendruomenei

Biržų rajono savivaldybės vadovai padėkojo mokyklų bendruomenėms už kūrybišką darbą kuriant miesto puošimą šventiniu laikotarpiu. Mūsų mokyklos mokytojai D. Jurėnienė ir D. Burčikas kartu su 7a, 8b ir 10 klasių mokiniais gamino gatvės žibintus, dekoracijas Biržų miesto eglės miesteliui.  

» Skaityti daugiau

Tėvelių dėmesiui!

Biržų „Aušros“ pagrindinė  mokykla (Vytauto g. 47)  nuo 2017 m.  sausio 4 d. iki 2017 m. kovo 1 d. priima prašymus  į pirmą klasę. Pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje, turi pristatyti šiuos dokumentus: Tėvų prašymą. Vaiko gimimo liudijimo kopiją. Vaiko sveikatos pažymėjimą. Pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą. Prašymai priimami […]

» Skaityti daugiau

Padėka

Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas. (G. Leibnicas)   Nuoširdžiai dėkojame UAB „Biržų ranga“ už  dovanotas knygas Biržų „Aušros“ pagrindinei mokyklai. Tikimės, kad dovanotos knygos ne tik praturtins mokyklos bibliotekos fondą, bet ir sudomins kiekvieną skaitytoją.  

» Skaityti daugiau
1 55 56 57 58 59 63