Atostogos

2018-2019 mokslo metų trukmė. Ugdymo proceso organizavimas 5-10 klasėse