Korupcijos prevencija

Mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Mokyklos direktorių ar darbo grupės vadovą, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus, teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima:

anonimiškai –  parašyti laišką mokyklos direktorei,

adresu Vytauto 47, Biržai, LT  – 41148

neanonimiškai – skambinti 8 (450) 3 67 15 arba rašyti

el. paštu birzai.ausra@gmail.com arba direktores@birzuausra.lt

Komisija:

Danutė Laumienė (komisijos pirmininkė)

Eglė Karaliūnienė

Rima Mitrochinienė


Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 – 2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 2015 – 2017 metų korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo planas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje