2015 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų 2015 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas
FBA 2015m. II ketvirčio