Klasių vadovai

Biržų „Aušros“  pagrindinės mokyklos klasių vadovai

Klasė Klasės vadovas
1a Eglė Nemanienė
1b Gražina Trečiokienė
1c Rima Viederienė
2a Virginija Kruopienė
2b Asta Petrusevičienė
2c Pranė Buikienė
3a Danguolė Averinaitė
3b Astra Petronienė
3c Eglė Karaliūnienė
4a Miglutė Budriūnienė
4b Daiva Petrulienė
4c Nida Žukauskaitė
5a Genovaitė Armonavičienė
5b Jūratė Laisvūnė Šatienė
5c Inga Šafranauskienė
6a Rima Butkevičienė
6b Rima Mitrochinienė
6c Eglė Kulbienė
7a Lina Tamošiūnaitė
7b Nida Skinderskienė
7c Vaida Jasilionienė
8a Gitana Skiauterienė
8b Sandra Slapšienė
8c Dalia Šinkevičienė
9a Rosita Jablonskienė
9b Loreta Baronienė
10a Laima Kėželienė
10b Valė Papirtienė