Klasių vadovai, klasių nuotraukos

Klasių vadovai     2017-2018 m. m.

Eil. Nr. Klasė Klasės vadovas
1. 1a Budriūnienė Miglutė
2. 1b Petrulienė Daiva
3. 1c Kruopienė Virginija
4. 2a Nemanienė Eglė
5. 2b Trečiokienė Gražina
6. 2c Viederienė Rima
7. 3a Petrusevičienė Asta
8. 3b Buikienė Pranė
9. 4a Averinaitė Danguolė
10. 4b Petronienė Astra
11. 4c Karaliūnienė Eglė
12. 5a Kėželienė Laima
13. 5b Tribienė Dominyka
14. 5c Papirtienė Valė
15. 6a Armonavičienė Genovaitė
16. 6b Šatienė Jūratė Laisvūnė
17. 6c Šafranauskienė Inga
18. 7a Butkevičienė Rima
19. 7b Mitrochinienė Rima
20. 7c Kulbienė Eglė
21. 8a Tamošiūnaitė Lina
22. 8b Skinderskienė Nida
23. 8c Jasilionienė Vaida
24. 9a Skiauterienė Gitana
25. 9b Šinkevičienė Dalia
26. 10a Jablonskienė Rosita
27. 10b Baronienė Loreta