Mokytojai

  Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų sąrašai 2018-2019 m. m.
Eil.Nr. Vardas pavardė Dėstomi dalykai
1 Saulė Venckūnienė Mokyklos direktorė
2 Danutė Laumienė lietuvių kalba ir literatūra 6 ir 10 kl.
3 Jovita Drevinskienė rusų kalba 5-8 kl.
4 Vaidutė Slavinskienė anglų kalba pradinėse klasėse
5 Nijolė Paukštė katalikų tikyba 1-10 kl.
6 Diana Anskinienė katalikų tikyba 1-4 kl., 7 kl.
7 Jūratė Laisvūnė Šatienė lietuvių kalba ir literatūra 6-7 kl. 9 kl.
8. Julita Gabriūnė lietuvių kalba ir literatūra, mokinio mokymas namie
9 Vaida Vaitaitytė lietuvių kalba ir literatūra 5kl.
10 Aurelija Stakionienė lietuvių kalba ir literatūra 6 kl.,8kl.,10kl.
11 Ligita Štrėmienė anglų kalba 2 kl., 5 kl., 8 kl., 10 kl.
12 Monika Milžinienė Angų kalba. Vaiko priežiūros atostogose
13 Danguolė Kubilienė anglų kalba 5-7 kl.
14 Vaida Jasilionienė anglų kalba 5 kl., 6 kl., 7 kl., 9 kl., 10 kl.
15 Inga Šafranauskienė anglų kalba 5 kl., 7 kl., 8 kl.
16 Regina Kubilienė anglų kalba pradinėse klasėse
17 Žaneta Šležienė vokiečių kalba 5-8 kl.
18 Valė Papirtienė rusų kalba 5-8 kl., 10 kl.
19 Dalia Šinkevičienė rusų kalba 5-9 kl.
20 Nida Skinderskienė rusų kalba 7 kl., 9kl.
21 Vilma Gailiūnienė istorija 5-6kl.,8-9 kl., pilietiškumo pagrindai 10 kl.
22 Audronė Garšvaitė istorija 7 kl., 9 kl.,pilietiškumo pagrindai 9 kl.
23 Leonas Zdanavičius mokinio mokymas namie
24 Arvydas Petronis matematika 6-8 kl., 10 kl.
25 Genovaitė Armonavičienė matematika 5 kl., 7 kl., 9-10 kl.
26 Eglė Kulbienė informacinės technologijos 5-10 kl., matematika 6 kl.
27 Lina Tamošiūnaitė informacinės technologijos 5-10 kl. matematika 5 kl.
28 Gediminas Girdžius fizika 7-10 kl.
29 Raimonda Bertašienė geografija 6-10 kl.
30 Rima Butkevičienė gamta ir žmogus 5-6 kl., biologija 7-9 kl.
31 Skirmantė Galvelytė chemija 8-10 kl., biologija 7-10 kl.
32 Jolanta Stasiūnienė muzika 5-10 kl.
33 Raimondas Paliulionis šachmatų būrelio vadovas
34 Laima Kėželienė kūno kultūra 5-8 kl.
35 Liuda Mažeikaitė kūno kultūra 5-6 kl.
36 Gediminas Kaminskas kūno kultūra 5-6 kl., 8-9 kl.
37 Rima Mitrochinienė kūno kultūra 8,etika 5,7,10,žmogaus sauga 5,7,8,9 klasėse
38 Rima Zemlickienė dailė 5-10 kl.
39 Renata Kaminskienė technologijos 6 kl., 9 kl., 10 kl.
40 Rosita Jablonskienė technologijos mergaitėms 5-8,10 kl.
41 Jūratė Pranciliauskienė keramikos būrelio vadovė
42 Dainius Burčikas technologijos 5-10 kl.
43 Miglutė Budriūnienė pradinių klasių mokytoja
44 Astra Petronienė pradinių klasių mokytoja
45 Danguolė Averinaitė pradinių klasių mokytoja
46 Rima Viederienė pradinių klasių mokytoja, reformatų tikyba
47 Daiva Petrulienė pradinės klasės mokytoja
48 Eglė Karaliūnienė pradinių klasių mokytoja
49 Eglė Nemanienė pradinių klasių mokytoja
50 Gražina Trečiokienė pradinių klasių mokytoja
51 Virginija Kruopienė pradinių klasių mokytoja
52 Pranė Buikienė pradinių klasių mokytoja
53 Asta Petrusevičienė pradinių klasių mokytoja
54 Nida Žukauskaitė ekonomikos mokytoja
55 Birutė Skaparienė mokinio mokymas namie
56 Asta Vaitiekūnienė šokis 1-10 klasėse
57 Asta Kregždienė socialinė pedagogė
58 Alma Viduolienė mokinio mokymas namie
59 Elmatras Duderis būrelio vadovas
60 Gitana Skiauterienė logopedė