Mokytojai

2017 – 2018 m. m. mokytojai

Eil. Nr. Vardas pavardė Ped. darbo Kvalifikacinė Specialybė
    stažas kategorija  
1 2 3 4 5
1. Danutė Laumienė 39 III vadybos kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
2 Jovita Drevinskienė 32 III vadybos kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra
3 Vaidutė Slavinskienė 27 III vadybos kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika, anglų kalbos filologija
4 Nijolė Paukštė 23 mokytoja metodininkė katalikų religija
5 Diana Anskinienė 24 mokytoja metodininkė katalikų religija
6 Jūratė Laisvūnė Šatienė 32 mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
7 Loreta Baronienė 28 vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
8 Aurelija Stakionienė 27 mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
9 Ligita Štrėmienė 33 vyresnioji mokytoja anglų filologija
10 Monika Milžinienė 3 mokytoja anglų filologija
11 Danguolė Kubilienė 38 vyresnioji mokytoja anglų kalba
12 Vaida Jasilionienė 16 vyresnioji mokytoja anglų filologija
13 Inga Šafranauskienė 22 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika, anglų filologija
14 Regina Kubilienė 39 mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, anglų kalbos ankstyvasis ugdymas
15 Valė Papirtienė 34 vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra su pedagogika
16 Dalia Šinkevičienė 23 vyresnioji mokytoja rusų filologija
17 Nida Skinderskienė 30 vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra
18 Vilma Gailiūnienė 41 mokytoja metodininkė istorija ir pedagogika
19 Audronė Garšvaitė 44 mokytoja metodininkė istorija ir pedagogika
20 Dominyka Tribienė 2 mokytoja istorija
21 Arvydas Petronis 28 mokytojas metodininkas matematika ir fizika
22 Genovaitė Armonavičienė 32 mokytoja metodininkė matematika
23 Eglė Kulbienė 20 mokytoja metodininkė fizika, matematika, informatika
24 Lina Tamošiūnaitė 16 vyresnioji mokytoja matematika ir informatika, švietimo lyderystė
25 Gediminas Girdžius 35 mokytojas metodininkas fizika
26 Raimonda Bertašienė 35 mokytoja metodininkė geografija
27 Rima Butkevičienė 31 vyresnioji mokytoja biologija ir žemės ūkio pagrindai, pradinio ugdymo pedagogika
28 Skirmantė Galvelytė 21 biologijos mokytoja metodininkė,chemijos vyresnioji mokytoja biologija ir chemija
29 Jolanta Stasiūnienė 23 mokytoja metodininkė muzikos pedagogika
30 Raimondas Paliulionis 34 mokytojas metodininkas matematika, fizika
31 Laima Kėželienė 27 mokytoja metodininkė fizinis auklėjimas
32 Liuda Mažeikaitė 38 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika, kūno kultūra ir sportas
33 Gediminas Kaminskas 19 vyresnysis mokytojas kūno kultūra
34 Rima Mitrochinienė 7 mokytoja etika, kūno kultūra ir žmogaus sauga
35 Donata Jurėnienė 39 vyresnioji mokytoja piešimas, braižyba ir darbai
36 Renata Kaminskienė 11 vyresnioji mokytoja technologijos
37 Rosita Jablonskienė 21 mokytoja metodininkė buities kultūra
38 Jūratė Pranciliauskienė 17 vyresnioji mokytoja dailė ir darbai
39 Dainius Burčikas 24 vyresnysis mokytojas darbai ir techninė kūryba
40 Miglutė Budriūnienė 34 mokytoja metodininkė pradinio mokymo padagogika ir metodika
41 Astra Petronienė 33 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo padagogika ir metodika
42 Danguolė Averinaitė 36 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
43 Rima Viederienė 35 mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika
44 Daiva Petrulienė 27 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
45 Eglė Karaliūnienė 19 vyresnioji mokytoja pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogika
46 Eglė Nemanienė 32 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
47 Gražina Trečiokienė 31 mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
48 Virginija Kruopienė 37 mokytoja metodininkė pradinis mokymas
49 Pranė Buikienė 37 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo padagogika ir metodika
50 Asta Petrusevičienė 30 mokytoja metodininkė pradinio ugdymo pedagogika
51 Nida Žukauskaitė 24 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika
52 Birutė Skaparienė 28 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
53 Asta Vaitiekūnienė 26 mokytoja metodininkė choreografija
54 Asta Kregždienė 12 vyresnioji socialinė pedagogė socialinė pedagogė
55 Jolita Vadoklienė 9 specialioji pedagogė specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)
56

 

Gitana Skiauterienė 11 specialioji pedagogė specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)
57 Žaneta Šležienė 20 Mokytoja metodininkė  Vokiečių kalba
58 Julita Gabriūnė 21 vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba  
59 Elamaras Duderis 4 mokytojas Neformaliojo ugdymo mokytojas  

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojai