Mokytojai

2017 – 2018 m. m. mokytojai

Eil. Nr. Vardas pavardė Kvalifikacinė Specialybė
    kategorija  
1. Danutė Laumienė III vadybos kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
2 Jovita Drevinskienė III vadybos kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra
3 Vaidutė Slavinskienė III vadybos kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika, anglų kalbos filologija
4 Nijolė Paukštė mokytoja metodininkė katalikų religija
5 Diana Anskinienė mokytoja metodininkė katalikų religija
6 Jūratė Laisvūnė Šatienė mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
7 Loreta Baronienė vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
8 Aurelija Stakionienė mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
9 Ligita Štrėmienė vyresnioji mokytoja anglų filologija
10 Monika Milžinienė mokytoja anglų filologija
11 Danguolė Kubilienė vyresnioji mokytoja anglų kalba
12 Vaida Jasilionienė vyresnioji mokytoja anglų filologija
13 Inga Šafranauskienė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika, anglų filologija
14 Regina Kubilienė mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, anglų kalbos ankstyvasis ugdymas
15 Valė Papirtienė vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra su pedagogika
16 Dalia Šinkevičienė vyresnioji mokytoja rusų filologija
17 Nida Skinderskienė vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra
18 Vilma Gailiūnienė mokytoja metodininkė istorija ir pedagogika
19 Audronė Garšvaitė mokytoja metodininkė istorija ir pedagogika
20 Dominyka Tribienė mokytoja istorija
21 Arvydas Petronis mokytojas metodininkas matematika ir fizika
22 Genovaitė Armonavičienė mokytoja metodininkė matematika
23 Eglė Kulbienė mokytoja metodininkė fizika, matematika, informatika
24 Lina Tamošiūnaitė vyresnioji mokytoja matematika ir informatika, švietimo lyderystė
25 Gediminas Girdžius mokytojas metodininkas fizika
26 Raimonda Bertašienė mokytoja metodininkė geografija
27 Rima Butkevičienė vyresnioji mokytoja biologija ir žemės ūkio pagrindai, pradinio ugdymo pedagogika
28 Skirmantė Galvelytė biologijos mokytoja metodininkė,chemijos vyresnioji mokytoja biologija ir chemija
29 Jolanta Stasiūnienė mokytoja metodininkė muzikos pedagogika
30 Raimondas Paliulionis mokytojas metodininkas matematika, fizika
31 Laima Kėželienė mokytoja metodininkė fizinis auklėjimas
32 Liuda Mažeikaitė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika, kūno kultūra ir sportas
33 Gediminas Kaminskas vyresnysis mokytojas kūno kultūra
34 Rima Mitrochinienė mokytoja etika, kūno kultūra ir žmogaus sauga
35 Donata Jurėnienė vyresnioji mokytoja piešimas, braižyba ir darbai
36 Renata Kaminskienė vyresnioji mokytoja technologijos
37 Rosita Jablonskienė mokytoja metodininkė buities kultūra
38 Jūratė Pranciliauskienė vyresnioji mokytoja dailė ir darbai
39 Dainius Burčikas vyresnysis mokytojas darbai ir techninė kūryba
40 Miglutė Budriūnienė mokytoja metodininkė pradinio mokymo padagogika ir metodika
41 Astra Petronienė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo padagogika ir metodika
42 Danguolė Averinaitė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
43 Rima Viederienė mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika
44 Daiva Petrulienė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
45 Eglė Karaliūnienė vyresnioji mokytoja pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogika
46 Eglė Nemanienė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
47 Gražina Trečiokienė mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
48 Virginija Kruopienė mokytoja metodininkė pradinis mokymas
49 Pranė Buikienė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo padagogika ir metodika
50 Asta Petrusevičienė mokytoja metodininkė pradinio ugdymo pedagogika
51 Nida Žukauskaitė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika
52 Birutė Skaparienė vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
53 Asta Vaitiekūnienė mokytoja metodininkė choreografija
54 Asta Kregždienė vyresnioji socialinė pedagogė socialinė pedagogė
55 Jolita Vadoklienė specialioji pedagogė specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)
56

 

Gitana Skiauterienė specialioji pedagogė specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)
57 Žaneta Šležienė Mokytoja metodininkė  Vokiečių kalba
58 Julita Gabriūnė vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba  
59 Elamaras Duderis mokytojas Neformaliojo ugdymo mokytojas  

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojai