Mokytojai

 

Eil. Nr. Vardas pavardė Ped. darbo Kvalifikacinė Specialybė
    stažas kategorija  
         
1 2 3 4 5
1 Saulė Venckūnienė 23 I vadybos kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė švietimo lyderystė, chemija ir taikomieji darbai, geografija
2 Danutė Laumienė 38 III vadybos kvalifikacinė kategorija, mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
3 Jovita Drevinskienė 31 III vadybos kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra
4 Vaidutė Slavinskienė 27 III vadybos kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika, anglų kalbos filologija
5 Nijolė Paukštė 22 mokytoja metodininkė katalikų religija
6 Diana Anskinienė 24 mokytoja metodininkė katalikų religija
7 Jūratė Laisvūnė Šatienė 30 mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
8 Loreta Baronienė 27 vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra
9 Aurelija Stakionienė 26 mokytoja metodininkė lietuvių kalba ir literatūra
10 Ligita Štrėmienė 30 vyresnioji mokytoja anglų filologija
11 Monika Milžinienė 2 mokytoja anglų filologija
12 Danguolė Kubilienė 37 vyresnioji  mokytoja anglų kalba
13 Vaida Jasilionienė 15 vyresnioji mokytoja anglų filologija
14 Gražvilė Noreikienė 19 vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba
15 Gražina Ryser 27 mokytoja metodininkė anglų kalba
16 Inga Šafranauskienė 21 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika, anglų filologija
17 Regina Kubilienė 38 mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, anglų kalbos ankstyvasis ugdymas
18 Valė Papirtienė 34 vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra su pedagogika
19 Dalia Šinkevičienė 22 vyresnioji mokytoja rusų filologija
20 Nida Skinderskienė 29 vyresnioji mokytoja rusų kalba ir literatūra
21 Audronė Daugienė 28 vyresnioji mokytoja vokiečių filologija
22 Vilma Gailiūnienė 40 mokytoja metodininkė istorija ir pedagogika
23 Audronė Garšvaitė 43 mokytoja metodininkė istorija ir pedagogika
24 Dominyka Tribienė 1 mokytoja istorija
25 Arvydas Petronis 27 mokytojas metodininkas matematika ir fizika
26 Genovaitė Armonavičienė 31 mokytoja metodininkė matematika
27 Vitalija Petronienė 20 vyresnioji mokytoja fizika ir matematika
28 Sandra Slapšienė 17 mokytoja metodininkė fizika ir matematika,  informatika
29 Eglė Kulbienė 19 mokytoja metodininkė fizika, matematika, informatika
30 Lina Tamošiūnaitė 15 vyresnioji mokytoja matematika ir informatika, švietimo lyderystė
31 Gediminas Girdžius 34 mokytojas metodininkas fizika
32 Raimonda Bertašienė 34 mokytoja metodininkė geografija
33 Rima Butkevičienė 30 vyresnioji mokytoja biologija ir žemės ūkio pagrindai, pradinio ugdymo pedagogika
34 Skirmantė Galvelytė 20 biologijos mokytoja metodininkė,chemijos vyresnioji mokytoja biologija ir chemija
35 Jolanta Stasiūnienė 23 mokytoja metodininkė muzikos pedagogika
36 Raimondas Paliulionis 33 mokytojas metodininkas matematika, fizika
37 Laima Kėželienė 26 mokytoja metodininkė fizinis auklėjimas
38 Liuda Mažeikaitė 37 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika, kūno kultūra ir sportas
39 Gediminas Kaminskas 18 vyresnysis  mokytojas kūno kultūra
40 Rima Mitrochinienė 6 mokytoja etika, kūno kultūra ir žmogaus sauga
41 Donata Jurėnienė 38 vyresnioji mokytoja piešimas, braižyba ir darbai
42 Renata Kaminskienė 10 vyresnioji mokytoja technologijos
43 Rosita Jablonskienė 20 mokytoja metodininkė buities kultūra
44 Jūratė Pranciliauskienė 15 vyresnioji mokytoja dailė ir darbai
45 Dainius Burčikas 23 vyresnysis mokytojas darbai ir techninė kūryba
46 Miglutė Budriūnienė 33 mokytoja metodininkė pradinio mokymo padagogika ir metodika
47 Astra Petronienė 32 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo padagogika ir metodika
48 Danguolė Averinaitė 35 vyresnioji  mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
49 Rima Viederienė 35 mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, pradinio ugdymo pedagogika ir metodika
50 Daiva Petrulienė 26 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
51 Eglė Karaliūnienė 18 vyresnioji mokytoja pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogika
52 Eglė Nemanienė 31 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
53 Gražina Trečiokienė 29 mokytoja metodininkė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
54 Virginija Kruopienė 35  mokytoja metodininkė pradinis mokymas
55 Pranė Buikienė 36 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo padagogika ir metodika
56 Asta Petrusevičienė 29 mokytoja metodininkė pradinio ugdymo pedagogika
57 Nida Žukauskaitė 23 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika
58 Birutė Skaparienė 27 vyresnioji mokytoja pradinio mokymo pedagogika ir metodika
59 Asta Vaitiekūnienė 24 mokytoja metodininkė choreografija
60 Asta Kregždienė 11 vyresnioji socialinė pedagogė socialinė pedagogė
61 Dainius Čerbulėnas 11 III psichologo kategorija psichologas
62 Jolita Vadoklienė 7 specialioji pedagogė specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)
63 Gitana Skiauterienė 9 specialioji pedagogė  specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)